CSM 285. Do dem'a perfia non a toll' outra cousa come Santa Maria
MONJA Y CABALLERO· 1995. La vida de María/ Eduardo Paniagua

· 2000. Virgen de Atocha. Cantigas de Madrid / Eduardo Paniagua
· 2003c. Lo mejor de las Cantigas / Eduardo Paniagua
· 2006. Merlín y otras Cantigas Celtas / Eduardo Paniagua

· 2013. Light of the Ancients / Ailing Sai & Christopher Hardy