CRUZ DE PLATA EN HITA

CSM 318   Quen a Deus e a ssa Madre | escarno fazer quiser
muito ser gran dereito | se ll' ende pois mal vẽer

THE PRIEST WHO STOLE SILVER FROM A CROSS    318 · 1972. Las Cantigas de Santa Maria / The Waverly Consort
· 1978. Las Cantigas de Hita / Atrivm Mvsicae

· 1983. Jazzantiqua / Frederic Hand
· 1989. Cantigas de Santa María: de miragre y de loor / Turba Musici

· 2000. Virgen de Atocha. Cantigas de Madrid / Eduardo Paniagua
· 2008. Rosa Canina / Sub Rosa

· 2020. Cantigas del Sur de Francia / Eduardo Paniagua