CSM 370   Loemos muit'a Virgen | Madre de Jesucrist', a noit' e o dia

CANTIGA DE LOOR    370 · 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 2 / Clemencic Consort

· 1998. Cantigas de Santa Maria / Camerata Mediterranea, Abdelkrim Rais A.O. of Fe`s

· 2006/L. Jardins d'Orient / Hayet Ayad

· 2017/d. Cantigas de Santa Maria / Igor Pomykalo   2 v.