SAN SALVADOR DE SEVILLA

CSM 378   Muito nos faz gran mercee | Deus Padre, Nostro Sennor
u fez sa Madr' avogada | e seu Fillo Salvador

THE BLEEDING GIRL WHO WAS HEALED    378 · 1996/2000. Santa María del Puerto · I / Eduardo Paniagua
· 1997. Madre de Deus / Micrologus

· 2012c. Piratas y Corsarios / Eduardo Paniagua
· 2018. Cantigas de Andalucía / Eduardo Paniagua