EL ICONO DE DAMASCO

CSM 9   Por que nos ajamos | sempre, noit' e dia | dela renembrança
en Domas achamos | que Santa Maria | fez gran demostrança

THE ICON OF SARDONAY    CSM  9 · 1999. Tu tu pan pan / Poul Høxbro

· 2005. Qntal IV. Ozymandias / Qntal
· 2006. Cantigas de Bizancio / Eduardo Paniagua
· 2007. Mio Cid / Eduardo Paniagua
· 2009c. Pneuma 1994/2009 / Eduardo Paniagua

· 2012c. Músicas del Alcázar / Eduardo Paniagua
· 2012c. Piratas y Corsarios / Eduardo Paniagua
· 2013. Biniou en Liberté / Christian Anneix