CSM 244. Gran dereit' é que mal venna ao que ten en desden
LA TABERNA DE LAREDO· 1964. 10 Cantigas de Alphonse X le Sage / José Luis Ochoa

· 2006. Deus et Diabolus / Al Andaluz Project
· 2006. Cantigas de Valencia / Eduardo Paniagua
· 2009. Cantigas del Mar Cantábrico / Eduardo Paniagua

· 2011l. Abuab al-Andalus / Al Andaluz Project
· 2012c. Piratas y Corsarios / Eduardo Paniagua