LA NAVE EN EL MAR DE ALICANTE

CSM 339   En quantas guisas os seus acorrer | sab' a Virgen, non se pode dizer

THE FISH THAT PLUGGED A HOLE IN A SHIP    339 · 1993. Tres Culturas / Eduardo Paniagua (1998)
· 1994cf. Cantigas from the Court of Dom Dinis / Theatre of Voices
· 1999cf. The Time of the Troubadours / Vozes Alfonsinas

· 2001cf. Martin Codax. Cantigas de amigo / Supramúsica
· 2006. Música Angélica / Capella de Ministrers
· 2006. Cantigas de Valencia / Eduardo Paniagua

· 2017. Cantigas de Murcia / Eduardo Paniagua
· 2018. Terra Mater / Ensemble Terra Mater

· 2020. Instrumentos para loar a Santa María / Ensemble Alfonsí Jota Martínez
· 2021c. Cantigas de Santa María / Capella de Ministrers